SEO slovensky

Jak pracuji?

Případová studie Petit Press

SEO pro zpravodajství SME.sk, Reality.sme.sk, Zlavy.sme.sk a další projekty.

Petit Press je slovenské nakladatelství, jehož online projekty navštíví přibližně dva miliony uživatelů měsíčně.

Zadání

Zadání znělo: "Chceme, aby byl obsah, který tvoříme na internetu, co nejdostupnější našim čtenářům."

Cílem SEO pro zpravodajství je zvyšování návštěvnosti. Zejména akvizice nových uživatelů. Úspěšnost e-commerce projektů závisí od nárůstu počtu poptávek.

Petit Press, SME logo

Jak jsme začali?

Sešli jsme se se zadavateli a dopodrobna probrali cíle, aktuální stav a možné cesty, kudy se dát. Od začátku jsme tedy měli na stole vyložené všechny karty a věděli, jak s nimi budeme hrát.

Na jednu loď

Kvalitní SEO vychází z dobře navrženého webu (ekosystému webů) a koncepčního uvažování v rámci celkové marketingové komunikace. A taky ze skvěle sehraného týmu, kde každý vnímá svou úlohu.

Obojí zajistila školení připravená na míru. Projektoví manažery a programátoři tak získali větší vhled a jistotu ve vnímání SEO.

Hodnocení přínosu školení

Graf přínosu školení - Velmi přínosné 45%, spíše přínosné 55%.

Principy, procesy, postupy

Aby se chuť do změn, kterou školení vyvolalo, co nejlépe odrazila v celém projektu, nastavili jsme jasné procesy.

SEO checklist

Soubor kontrolních bodů, které je potřeba během redesignu nebo po spuštění nového webu zkontrolovat.

SEO strategie

Pro Petit Press byla velmi specifická. Nakladatelství vlastní větší množství webů, mohou se tedy navzájem podporovat.

Přitom ale musejí efektivně propagovat další projekty a být neustále přívětivé pro uživatele.

Nastavení Google Analytics

SEO je celkem dobře a jednoduše měřitelné. Alespoň v případě, že měření správně nastavíte.

Dobrá analýza - polovina úspěchu

SEO často zasahuje do struktury webu, obsahu, do technických detailů a ovlivňuje i komunikaci navenek. Změny mohou být mírné nebo razantní. Jejich správnost ale vždy stojí na vstupních analýzách.

Technická SEO analýza

Odhaluje nedostatky, které brání vyhledávačům najít a správně vyhodnotit veškerý obsah na webu, a obsahuje doporučení, co s nedostatky dělat s jakou prioritou.

Výsledkem po realizaci navržených kroků je web, který nehází vyhledávačům klacky pod nohy a realizované SEO aktivity mají maximální možný efekt bez jakýchkoliv omezení.

Analýza klíčových slov

Analýza pomůže zjistit, jaké informace jsou důležité pro uživatele a jak, případně jak často, je uživatelé hledají.

Součástí doporučení může být odhad toho, co zapracování klíčových slov přinese, analýza sama občas bývá základem pro návrh informační architektury webu a slouží pro práci s nadpisy a titulky.

Strategie link buildingu

Díky strategii link buildingu nacházíme cesty k získávání hodnotných zpětných odkazů. Strategie pomáhá projekt podporovat taky na dalších úrovních marketingu a podnikání.

Ukázky analýz

Ukázka technické SEO analýzy

Ukázka problému v technické SEO analýze.

Ukázka analýzy klíčových slov

Ukázka z analýzy klíčových slov.

Realizace, vyhodnocování

Analýzy a strategie jsou základem pro práci všech členů týmu. Vědí, kdy mají co dělat. Uvědomují si priority a důležitost jednotlivých kroků. Díky tomu mají často na měsíce dopředu danou agendu svých činností, upravenou na základě časových i rozpočtových možností.

Vždy mají záda krytá svým SEO konzultantem a vždy také vědí, proč danou aktivitu dělají a jak ji vyhodnocovat a určovat její úspěšnost. SEO je nikdy nekončící koloběh činností. Jen tak může být úspěšné.

Průběh SEO - výběr aktivit - plán práce - realizace - vyhodnocení

Průběh prací na SEO.

Rád pracuji s menšími firmami a podnikateli

Nejdřív se pochopíme

Abych uměl pomoci, musím pochopit cílovou skupinu i záměry svého zákazníka. Nastavení a cíle webu. Stávající marketing a plány do budoucna.

Díky tomu zjistím, je-li SEO vhodným prostředkem pro zisk nových návštěvníků = potenciálních klientů.

Očekávání - cílová skupina - cíle webu - plány

Položíme základy

Definuji úpravy, které bude potřeba provést, aby si váš web zasloužil lepší umístění než jeho konkurence. Vyřeším přitom několik základních otázek:

  • Analyzuji, zda dokážou vyhledávače stránky webu zpracovat a zda jim nestojí v cestě nějaká bariéra.
  • Ověřím, jestli obsah na webu zákazníci vyhledávají a pomůžu s cílením na další fráze.
  • Zjistím, zda web plní požadavky svých návštěvníků a zda je umí proměnit v zákazníky.
  • Nastavím nástroje, které změří účinnost jednotlivých SEO kroků a efektivitu webové prezentace.

Přesvědčujeme vyhledávače

Vyhledávače upřednostňují weby, které jsou na internetu populární. Takové, co jsou doporučovány jinými weby a mají hodnotné zpětné odkazy (ne zrovna z pofiderních katalogů).

Aby se to dělo, vytvoříme spolu SEO a linkbuildingovou strategii, plán práce. S jejím plněním vám pomůžu, budu konzultovat její kroky, ale velká část práce bude na vás samotných.

Jste to vy, kdo musí přesvědčit vyhledávače o své odbornosti a kvalitě svých služeb a produktů. A také o tom, že si zasloužíte top pozice.

Ano, rozumíte správně. S Googlem a Seznamem je to podobné, jako s reálnými lidmi.

Hodnotíme výsledky

Budu vás neustále informovat o tom, co se s projektem děje a na čem pracuji. Budete mít přehled o vývoji návštěvnosti a počtu poptávek.

Výsledků se nebojím. Těším se na ně.

Máte zájem o spolupráci?

Chci nabídku na míru

Presunúť hore